1971 İstanbul doğumlu Ahmet Levent Atlıer, piyano çalışmalarına İstanbul Devlet Konservatuvarında Piyano Öğretmeni Doç. Sibel Kurtbey’le başladı. Önder Bali ile armoni çalışmalarına piyano ile birlikte devam etti. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Müzik bölümüne girdi. Anasanat dalı piyano eğitimi alan Levent Atlıer. Üniversitede piyano çalışmalarını Prof. Dilek Yonat Batıbay ‘la sürdürdü.
Eş zamanlı olarak Ali Darman’la piyano dersleri almaya devam etti. 2002 Yılında Hisar Okullarında müzik öğretmenliğine başlayan A. Levent Atlıer, 2003-2021 yılları arasında Müzik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Hisar Okullarının müzikte branşlaşmaya geçişini sağlayarak , oluşturduğu orkestralarla alınan ulusal ve uluslararası başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.
Halen Cangöz Akademileri Eğitim Koordinatörlüğü ve Kurum Müdürlüğü görevini eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Nail Yavuzoğlu ile Flüt ve Caz armonisi çalışan Levent Atlıer. Profesyonel müzisyenlik hayatında, Fikret Kızılok , Bora Öztoprak , AF grubu gibi sanatçı ve gruplarla sahne çalışmalarının yanı sıra CornFlakes grubunun kurucuları arasında yer almıştır.

Made with love.